Varovanje in receptorska dela

Zavedamo se pomena varnosti kritične infrastrukture Slovenskih železnic. Zato ponujamo celovite storitve varovanja, ki so prilagojene specifičnim potrebam in zahtevam. Naše storitve vključujejo najsodobnejše tehnološke rešitve in usposobljeno osebje, ki zagotavlja visoko raven varnosti in zanesljivosti.

Zagotavljamo:

  • varovanje stavb in ljudi na območju Slovenskih železnic,
  • pomoč potnikom z omejeno mobilnostjo,
  • posredovanje informacij potnikom,
  • prijava napak in poškodb,
  • varovanje javnih prireditev,
  • receptorska služba,
  • izgubljeno & najdeno.
varovanje_3
Kontakt

Zoran Matijevič

[email protected]

Čiščenje stavb in okolice

Prepričani smo, da čisto okolje pozitivno vpliva na počutje, tako zaposlenih, kot potnikov. Razumevanje izzivov povezanih z delom v varnostno kritičnih in logistično zahtevnih okoljih je osnova za zagotavljanje kakovostnih storitev čiščenja.

Naše storitve obsegajo celotno ponudbo profesionalnih storitev čiščenja stavb in okolice. Z rednim, temeljitim ali generalnim čiščenjem ob uporabi okolju prijaznih čistil poskrbimo za dobro počutje potnikov in zaposlenih. Naši čistilci so usposobljeni, zanesljivi in profesionalni.

AdobeStock_230464218
Kontakt

Lavrič Marko

[email protected]

Urejanje infrastrukturnih zelenih površin

Zavedamo se, da vzdrževani zunanji objekti naredijo prvi vtis na potnike. Zato okoli postaj in postajališč nudimo, odstranjevanje listja, nego zelenic, obrezovanje živih mej in grmičevja ter zimsko službo.

Poleg postaj, omrežje Slovenskih železnic predstavlja tudi približno 1.200 kilometrov prog. Številne železniške proge se nahajajo ob gozdnatih in travnatih območjih. Z zavestjo ohranjati naravni habitat, hkrati pa zagotoviti, da lahko vlaki potujejo zanesljivo in varno, izvajamo trajnostno vzdrževanje v območju progovnega pasu in med tirja s košnjo trave in odstranjevanjem grmičevja in dreves.

okolica_4
Kontakt

Tadej Notersberg

[email protected]

Vzdrževanje objektov

Z usposobljeno ekipo vzdrževalcev izvajamo vzdrževanje in gradbeno obrtniška dela na nepremičninah v lasti skupine Slovenke železnice. Predvsem smo specializirani za vzdrževalna dela na stanovanjskih objektih ter poslovnih prostorih:

  • Vzdrževanje stanovanjskih objektov in poslovnih prostorov.
  • Prenove stanovanj in poslovnih prostorov (kopalnice, fasade, strehe…).
  • Izdelava elaboratov.
sz-vit_vzdrzevanje-objektov2
Kontakt

Pero Seferović

[email protected]

Upravljanje parkirišč

Nudimo vam varna in dostopna parkirišča za osebna vozila ter specializirana parkirišča za tovorna vozila in avtodome. Parkirišča so opremljena z sodobno tehnologijo in video nadzorom. Poleg tega je naša ekipa vedno na voljo za pomoč in podporo.

Potnikom so na večjih železniških postajah na voljo varovane garderobne omarice.

park_3
Kontakt