Center za usposabljanje zagotavlja družbam skupine SŽ strokovno pomoč in storitve pri obravnavanju delavcev s posebnimi delovnimi potrebami od izgube njihove zdravstvene sposobnosti do ciljne ustrezne in produktivne zaposlitve teh delavcev.

Storitve temeljijo na individualni obravnavi delavcev s posebnimi delovnimi potrebami. Opravljamo motivacijske razgovore, organiziramo interna in zunanja usposabljanja in izobraževanja, izvedemo usposabljanja in preizkuse na novih delovnih mestih ter predlagamo prilagoditve delovnih mest.

Kontakt

Aleš Kamenšak
[email protected]