Invalidske kvote so obveznost, ki jo imajo delodajalci v Sloveniji, da zaposlujejo določen odstotek invalidov. Ta kvota je odvisna od dejavnosti, za katero je podjetje registrirano. Splošno pravilo je, da vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, mora izpolnjevati invalidsko kvoto. Konkretno to pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov, odvisno od vrste dejavnosti.

Za izpolnitev te kvote obstajajo tri možnosti:

  1. Zaposlitev invalidov: Delodajalec dejansko zaposli predpisano število invalidov.
  2. Nadomestna izpolnitev kvote: Delodajalec lahko izpolni kvoto tudi z drugimi ukrepi, kot so pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskimi podjetji ali zaposlitvenimi centri.
  3. Plačilo prispevka zaradi neizpolnitve kvote: Če delodajalec kvote ne izpolni, lahko plača prispevek v skladu s predpisi.

 

Kako znižati obveznost plačila prispevka?

Če delodajalec ne more neposredno zaposliti potrebnega števila invalidov, lahko to obveznost izpolni s sklenitvijo in izpolnitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju delodajalca in invalidskega podjetja.

Kontakt

Aleš Kamenšak
[email protected]